Overheidsopdrachten

Logo e-ProcurementOverheidsopdrachten van de FPD

De FPD is een federale instelling die voor zijn aankopen van leveringen, diensten of werken, onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

De FPD is er zich van bewust dat het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten een grotere efficiëntie betekent voor het aankoopbeleid. Daarom laat de FPD vanaf 1 januari 2013 elektronische aanvragen tot deelname en offertes toe voor de openbare procedures, de beperkte procedures, de onderhandelingsprocedures en de concurrentiedialoog.

Het gebruik van deze elektronische hulpmiddelen vermindert niet alleen de administratieve werklast maar laat ook toe te besparen op tijd en geld. Het bevordert de concurrentie en het verhoogt de transparantie van de overheidsopdrachten en dat voor alle betrokken partijen.

We nodigen u daarom uit om de webtoepassingen e-Procurement en specifiek e-Notification en e-Tendering te gebruiken in het kader van de overheidsopdrachten.

Meer info?

Logo e-Procurement