Tips voor een vlotte dienstverlening

Bij telefonisch contact

  • Vermeld uw naam, uw geboortedatum of rijksregisternummer (zie identiteitskaart). Bent u nog in actieve dienst, vermeld dan eveneens de naam van de overheidsdienst waar u bent tewerkgesteld en uw functie (graad). Bent u reeds gepensioneerd, vermeld dan uw pensioennummer(s).
  • Bereid uw vra(a)g(en) voor.
  • Hou er rekening mee dat telefonisch geen pensioenbedragen mogen worden meegedeeld. Het is ook verboden persoonlijke en vertrouwelijke gegevens aan derden mee te delen !
  • Het is eveneens mogelijk dat u naar een andere dienst wordt doorverwezen.

Bij schriftelijk contact (brief, fax of e-mail)

  • Vermeld uw naam, uw geboortedatum of rijksregisternummer (zie identiteitskaart). Bent u nog in actieve dienst, vermeld dan eveneens de naam van de overheidsdienst waar u bent tewerkgesteld en uw functie (graad). Bent u reeds gepensioneerd, vermeld dan uw pensioennummer(s).
  • Illustreer uw schriftelijke vraag indien mogelijk met documenten (kopies).

Enkele praktische tips bij het bezoeken van een Pensioenpunt

  • Bereid uw vragen goed voor en neem zoveel mogelijk documenten en gegevens in verband met uw vraag mee.
  • Breng in ieder geval uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers) mee. Dit nummer staat vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart.
  • Dikwijls kan onze medewerker u meteen helpen, maar soms gebeurt het ook dat hij uw gegevens noteert en u vraagt om op een volgende zitdag terug te komen. Iedere vrijdag komen de medewerkers van de Pensioenpunten naar de administratie in Brussel om daar de binnengebrachte documenten aan de bevoegde diensten af te geven en om eventueel bijkomende gegevens op te zoeken i.v.m. de hun gestelde vragen.