Contactgegevens toekenningsdiensten ambtenarenpensioenen

In het kader van de fusie tussen de vroegere PDOS en RVP, heeft de Federale Pensioendienst (FPD) intern een nieuwe werkorganisatie doorgevoerd.

De toekenningsdiensten ambtenarenpensioenen werken niet langer volgens materie, maar voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen regionale en centrale diensten op basis van de postcode van het domicilieadres van het personeelslid.

Bovendien wordt er een verschil gemaakt tussen vragen over individuele gevallen en algemene vragen.

Deze interne herstructurering heeft tot gevolg dat de mailboxen volgens materie die u tot nu toe gebruikte, gedesactiveerd zullen worden en vervangen worden door nieuwe mailadressen. Gelieve de link naar deze webpagina bij te houden. Eventuele wijzigingen in de toekomst zullen op deze webpagina gepubliceerd worden.

Deze nieuwe werkorganisatie zal uiteraard geen invloed hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.