Contact

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers, zoals vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.

Contact Center

 • de pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
 • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.00 u
(maandag tot 17.00 u)

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

werking van de pensioenlijn

werking van de pensioenlijn (schema)

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

 • druk 1 voor Nederlands
 • druk vervolgens opnieuw op 1
 • geef dan de code 6151 in
 • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

E-mail

 • U bent gepensioneerd of u heeft vragen over uw toekomstig pensioen als ambtenaar?
  cc@sfpd.fgov.be
 • Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen in het ambtenarenstelsel:
  ccpay@sfpd.fgov.be

Schriftelijk

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 Brussel
België

Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 791 53 00