Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier.
10-2017
banner regularisatie van studiejaren

Pensioendienst organiseert opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 21 september 2017 de hervorming van de afkoop van de studiejaren goedgekeurd. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst.

De Pensioendienst zal daarom in het najaar opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren organiseren. Deze infosessies zijn enkel voor professionals. Vanaf 1 december kan het grote publiek meer informatie over de regularisatie van de studieperiodes vinden op www.koopuwstudiejaren.be.

De experten van de Pensioendienst zullen het zowel over de regularisatie van de studieperiodes in het ambtenarenstelsel als in het werknemersstelsel hebben. Aan het einde van de presentatie is er tijd voorzien om vragen te stellen.

De infosessies vinden plaats van 9.00 tot 12.30 uur in de Europazaal in de Zuidertoren (tegenover het station Brussel-Zuid):

  • in het Nederlands: op 8, 21, 28 en 29 november
  • in het Frans: op 31 oktober, 13, 20 en 22 november

U kunt zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Wij raden u aan dit snel te doen. Het aantal plaatsen per infosessie is beperkt. Van zodra u ingeschreven bent, krijgt u een bevestigingsmail.

De deelname is gratis omdat deze infosessies georganiseerd worden in het kader van de infocampagne over de regularisatie van de studieperiodes.

Omwille van de veiligheidsmaatregelen in de Zuidertoren verwachten wij u vanaf 8.00 uur aan het onthaal. Zo hebt u voldoende tijd voor het doorlopen van de veiligheidscontrole en mist u het begin van de sessie niet.

Voor praktische vragen in verband met deze infosessie kunt u een mail sturen naar communicatie@pensioendienst.fgov.be.

Federale Pensioendienst - FPD
Zuidertoren - 1060 Brussel
www.pensioendienst.fgov.be
Voor alle vragen in verband met de pensioenmaterie, contacteer de Pensioenlijn op het gratis nummer 1765.
Vanuit het buitenland bereikbaar via het betalend nummer + 32 78 15 1765. U kunt ook altijd een mail sturen naar info.nl@pensioendienst.fgov.be.
Wenst u de e-news niet langer te ontvangen ? Stuur een mail naar communicatie@pensioendienst.fgov.be.
Privacy policy