Overheidsinstellingen

De personeelsdiensten van overheidsinstellingen die belast zijn met het opmaken en samenstellen van de pensioendossiers van hun personeelsleden vinden hier informatie over:

Overheidsinstellingen waarvan het personeel bijdrageplichtig is aan de Financiering van de Overlevingspensioenen vinden onder Jaarlijkse werkgeversverklaring "FOP" een template (xls-formaat) en de erbij horende gebruiksaanwijzing en bijlagen. Door gebruik te maken van de template kunnen zij hun wettelijk verplichte jaarlijkse verklaring op een elektronische en uniforme wijze indienen.