Schematisch overzicht van de toegelaten jaarbedragen inzake de cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit

De regeling van de cumulatie van de pensioenen van de overheidssector met een beroeps- of vervangingsinkomen is gebaseerd op de programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 01-07-2013), gewijzigd door de wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13-05-2015).

Meer info:

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2019

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 8 172,00 € 19 027,00
- Met kinderlast € 12 258,00 € 23 784,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6 538,00 € 15 222,00
- Met kinderlast € 9 807,00 € 19 027,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 23 604,00
- Met kinderlast onbeperkt € 28 712,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 18 883,00
- Met kinderlast onbeperkt € 22 969,00
Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2018

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 8 022,00 € 18 677,00
- Met kinderlast € 12 033,00 € 23 346,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6 417,00 € 14 942,00
- Met kinderlast € 9 626,00 € 18 677,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 23 170,00
- Met kinderlast onbeperkt € 28 184,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 18 536,00
- Met kinderlast onbeperkt € 22 547,00
Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2017

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 7 856,00 € 18 291,00
- Met kinderlast € 11 784,00 € 22 864,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6 285,00 € 14 633,00
- Met kinderlast € 9 427,00 € 18 291,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 22 690,00
- Met kinderlast onbeperkt € 27 600,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 18 152,00
- Met kinderlast onbeperkt € 22 080,00
Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2016

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 7.797,00 € 18.154,00
- Met kinderlast € 11.696,00 € 22.693,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6.238,00 € 14.523,00
- Met kinderlast € 9.357,00 € 18.154,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 22.521,00
- Met kinderlast onbeperkt € 27.394,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 18.017,00
- Met kinderlast onbeperkt € 21.916,00
Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2015

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 7.793,00 € 18.144,00
- Met kinderlast € 11.689,00 € 22.680,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6.234,00 € 14.515,00
- Met kinderlast € 9.351,00 € 18.144,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 22.509,00
- Met kinderlast onbeperkt € 27.379,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast onbeperkt € 18.007,00
- Met kinderlast onbeperkt € 21.903,00
Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2014

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

  Voor 65 jaar Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 7.718,00 € 17.971,00 € 22.293,00
- Met kinderlast € 11.577,00 € 22.464,00 € 27.117,00
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6.175,00 € 14.377,00 € 17.835,00
- Met kinderlast € 9.262,00 € 17.971,00 € 21.694,00

Zie ook: De hervorming van de cumulatieregeling

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - 2013

(RP: Rustpensioen - OP: Overlevingspensioen)

  Voor 65 jaar Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post
(bruto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 7.570,00 € 17.625,60 € 21.865,23
- Met kinderlast € 11.355,02 € 22.032,00 € 26.596,50
Zelfstandige
(netto beroepsinkomen)
- Zonder kinderlast € 6.056,01 € 14.100,48 € 17.492,17
- Met kinderlast € 9.084,01 € 17.625,60 € 21.277,17