De kernpunten van de hervorming

  • de periode van wettelijke samenwoning wordt meegeteld om na te gaan of aan de voorwaarde van één jaar huwelijk is voldaan;
  • de leeftijd waarop het overlevingspensioen wordt toegekend, wordt geleidelijk verhoogd en gaat van 45 jaar op 1 januari 2015 (in geval van overlijden ten laatste op 31 december 2015) naar 50 jaar op 1 januari 2025 (in geval van overlijden ten vroegste op 1 januari 2025);
  • de vervanging van het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot die jonger is dan 45 jaar op het moment van het overlijden van zijn echtgenoot na 31 december 2014 door een tijdelijke uitkering, ook wel overgangsuitkering genaamd, van 1 of 2 jaar, naar gelang het geval, en recht op een overlevingspensioen vanaf het moment dat hij van een rustpensioen geniet;
  • de uit de echt gescheiden echtgenoot jonger dan 45 jaar op het moment van het overlijden van zijn echtgenoot na 31 december 2014, heeft recht op de betaling van een overlevingspensioen vanaf het moment dat hij van een rustpensioen geniet;
  • wanneer er een uit de echt gescheiden echtgenoot is en een langstlevende echtgenoot op het moment van het overlijden van de rechtgever, dan hangt de uitbetaling van het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot hangt af van de leeftijd van de langstlevende echtgenoot op het moment van het overlijden.

Opmerking

Het recht op een overlevingspensioen wordt niet opgeheven. Het is de betaling van het overlevingspensioen die, in sommige gevallen, wordt uitgesteld.

De huidige regeling van het overlevingspensioen van de overheidssector blijft na 1 januari 2015 grotendeels van kracht.

De lopende overlevingspensioenen worden niet gewijzigd door de hervorming.

De hervorming wijzigt niets aan de berekening van het overlevingspensioen.