De langstlevende echtgenoot

De hervorming betreft enkel

  • de langstlevende echtgenoten die jonger zijn dan 45 jaar op het moment van het overlijden van hun echtgenoot en
  • de overlijdens vanaf 1 januari 2015

De hervorming is niet op u van toepassing

  • indien u 45 jaar of ouder bent op het moment van het overlijden van uw echtgenoot
  • indien uw echtgenoot vóór 1 januari 2015 overleden is

De leeftijd waarop het overlevingspensioen wordt toegekend, wordt geleidelijk verhoogd en gaat van 45 jaar op 1 januari 2015 (in geval van overlijden ten laatste op 31 december 2015) naar 50 jaar op 1 januari 2025 (in geval van overlijden ten vroegste op 1 januari 2025).

De langstlevende echtgenoot is ouder dan 45 jaar op het moment van het overlijden van zijn echtgenoot na 31 december 2014

Het overlevingspensioen, waarop de langstlevende echtgenoot recht heeft, kan betaald worden op de ingangsdatum (onder voorbehoud van de cumulatieregels, zie brochure "Cumulatie van pensioenen van de overheidssector")

Voorbeeld: X geniet van een rustpensioen en overlijdt op 9 maart 2015. De langstlevende echtgenoot is 56 jaar oud op het moment van het overlijden. Het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot zal betaald worden vanaf 1 april 2015 (onder voorbehoud van de cumulatieregels).

De langstlevende echtgenoot is jonger dan 45 jaar op het moment van het overlijden van zijn echtgenoot na 31 december 2014

De langstlevende echtgenoot heeft recht op een tijdelijke uitkering, ook wel overgangsuitkering genaamd, waarvan de toekenningsvoorwaarden en modaliteiten dezelfde zijn als die voor het overlevingspensioen.

Het overlevingspensioen zal eveneens toegekend en berekend worden, maar de betaling zal geschorst worden vanaf de ingangsdatum van dit pensioen tot het moment waarop de langstlevende echtgenoot daadwerkelijk van een rustpensioen geniet.

Schematisch overzicht

schematisch overzicht