Vaststelling pensioendatum en/of raming van pensioenbedrag?

U kan vanaf een bepaalde leeftijd de vroegst mogelijke pensioendatum vragen en/of een raming van het pensioenbedrag laten uitvoeren door een aanvraag in te dienen:

U kunt deze aanvraag indienen vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Indien u echter tot een personeelscategorie behoort waarbinnen een leeftijdgrens geldt die verplicht om vóór de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan, dan kunt u een raming van uw pensioenbedrag aanvragen in de 5 jaar die die leeftijdsgrens voorafgaan.

Om correcte informatie te kunnen verstrekken moet uw elektronisch loopbaandossier bij de FPD volledig zijn. Dit dossier wordt sedert 2011 voor iedere werknemer in de overheidssector opgebouwd door driemaandelijkse werkgeversverklaringen. Uw werkgever is bij wet verplicht uw loopbaangegevens in dit dossier te vervolledigen door het afleveren van een éénmalig elektronisch attest met al uw loopbaangegevens gepresteerd vóór 2011 in de overheidssector. Er wordt in dit verband meestal gesproken over 'historische gegevens'. De werkgevers hebben hiervoor tijd tot uiterlijk eind 2015. Indien uw attest nog niet is afgeleverd, moet de FPD dit bij de werkgever opvragen.

Via het formulier "Vaststelling pensioendatum en/of raming pensioenbedrag"

Het aanvraagformulier ertoe kan u:

  • downloaden
  • verkrijgen bij onze diensten: Telefoneer de Pensioenlijn op het gratis nr 1765
    vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend)

Raadgeving