Wat moet u doen bij het overlijden van uw (ex-)echtgenoot?

Door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan het stelsel van de overlevingspensioenen van de overheidssector.

Zie: de hervorming van de overlevingspensioenen