U bent geconfronteerd met een beslaglegging/overdracht?

"Beslag op uw pensioen" kan het gevolg zijn van:

  • Wanbetalingen tegenover financiële instellingen en andere commerciële organismen
  • Een rechterlijke beslissing bij niet-betaling van opgelegde onderhoudsgelden, ...
De pensioenbedragen komen binnen bepaalde grenzen in aanmerking voor beslaglegging of overdracht.

Voor inkomsten uit pensioen gelden volgende grensbedragen vanaf 1 januari 2018:

Nettogrensbedragen voor het jaar 2018 Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht
op het gedeelte van de pensioenen
onder of gelijk aan € 1 105,00
€ 0,00
op het gedeelte van de pensioenen
tussen € 1 105,00 en € 1 187,01
20 % (= max. € 16,40)
op het gedeelte van de pensioenen
tussen € 1 187,00 en € 1 432,01
40 % (= max. € 98,00)
op het gedeelte van de pensioenen
boven € 1 432,00
nettobedrag boven € 1 432,00

Ingeval van één of meer kinderen ten laste, worden bovenvermelde bedragen vermeerderd met € 68,00 per kind ten laste.

In principe komt het totaalbedrag van de pensioenen, renten, wedden, ... in aanmerking voor het bepalen van de beslaglegging of de overdracht.

Bovenvermelde bedragen zijn niet gekoppeld aan de indexevolutie en worden jaarlijks vastgesteld.

Zie KB 17/12/2017 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

Uitzondering in geval van onderhoudsverplichting

In geval van onderhoudsverplichting (bv. bij echtscheiding) gelden deze grenzen niet. Het volledige bedrag kan dan in aanmerking komen voor beslaglegging of overdracht.

De betaling van het pensioen zal niet meer rechtstreeks aan de gepensioneerde gebeuren, maar door tussenkomst van de dienst beslagleggingen.

Deze dienst betaalt uw pensioen na afhouding van het wettelijke toegelaten bedrag.

FPD - Ambtenarenpensioenen - Betalingen
Dienst Beslagleggingen
Zuidertoren - 1060 Brussel
Tel.: de Pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend)
Fax +32 (0)2 791 53 00
E-mail: AI@sfpd.fgov.be