Formulieren

Formulieren in Microsoft Word-formaat

Een formulier in Microsoft Word-formaat kan u downloaden, op uw computer invullen en bewaren, afdrukken en met de post opsturen

Formulieren in PDF-formaat

Om pdf-documenten te kunnen raadplegen, heeft u een programma nodig dat pdf-bestanden kan lezen.
Het is de bedoeling dat u een formulier in pdf-formaat downloadt, afdrukt, (met de pen) invult en vervolgens met de post opstuurt.

Technische problemen?

Indien u technische problemen mocht ondervinden in het gebruik van een formulier, gelieve dit dan te melden via e-mail aan de webmaster@sfpd.fgov.be.

Opmerking:

Voor het formulier "Pensioenraming" is de ondertekening geen strikte wettelijke voorwaarde.
De FPD zal ook aan een elektronisch opgestuurde, niet gehandtekende, aanvraag tot raming van pensioenrechten een positief gevolg geven.

Groepen formulieren

De formulieren zijn ingedeeld in volgende groepen: