Update mypension.be: Impact regularisatie studiejaren op pensioenbedrag voortaan onder "Mijn pensioen plannen" terug te vinden

Ambtenaren die een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100 % verworven is en die nog altijd actief zijn als ambtenaar kunnen de impact van de regularisatie van studieperiodes op het pensioenbedrag berekenen.

Tot voor kort werd de impact van de studieperiodes op het pensioenbedrag voor de vroegst mogelijke, de gemeenschappelijke en de wettelijke pensioendatum automatisch in mypension.be weergegeven onder de knop "Mijn studiejaren kopen".

Met de toevoeging van de nieuwe functionaliteit waarbij een pensioendatum naar keuze kan worden ingegeven, kunt u de impact van de regularisatie van studiejaren voortaan zelf berekenen in "Mijn pensioen plannen".

Concreet betekent dit dat als u als ambtenaar wil weten wat de invloed is van de regularisatie van uw studiejaren op uw pensioenbedrag op bijvoorbeeld uw wettelijke pensioendatum, u dat niet langer zal terugvinden onder "Mijn studiejaren kopen". Voortaan moet u dat zelf simuleren door te klikken op "Mijn pensioen plannen", daar uw wettelijke pensioendatum in te geven en te kiezen voor met of zonder regularisatie van studiejaren.