Nieuws

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (09/11/2018)

betaalkalender Pensioenen 11-2018 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30/11/2018
Pensioenen 12-2018 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 03/12/2018

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen

Voor de professionals : Infosessies rustpensioenen onderwijssector (24-10-2018)

Er zijn nog plaatsen vrij voor de informatiesessies over de rustpensioenen in het ambtenarenstelsel, specifiek gericht op de onderwijssector.

Lees meer

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (09/10/2018)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Indexverhoging ambtenarenpensioenen (24/09/2018)

Eind augustus werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen die vastgelegd was op 105,10 punten bereikt.

  • De pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand worden geïndexeerd vanaf de pensioenbetaling van 30 september 2018.
  • De pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand worden geïndexeerd vanaf de pensioenbetaling van 1 oktober 2018.

Bij een indexaanpassing wordt het brutobedrag van het pensioen met 2% verhoogd.

Nieuwe openingsuren 1765 vanaf 20 augustus

Vanaf 20 augustus kunt u de Pensioendienst op de volgende uren bellen via de gratis Pensioenlijn 1765:

  • elke werkdag vanaf 8.30 uur
  • op maandag tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tot 16.00 uur

Met deze aangepaste uren wil de Pensioendienst beter beantwoorden aan de vraag van de burger: het aantal oproepen op maandag ligt immers hoger en veel burgers contacteren de 1765 vooral 's ochtends.

De sluiting tijdens de middag blijft behouden van 12.00 tot 13.00 uur.

U kunt uw pensioendossier 24 uur op 24 online raadplegen op www.mypension.be.

Update mypension.be: Impact regularisatie studiejaren op pensioenbedrag voortaan onder "Mijn pensioen plannen" terug te vinden (01/08/2018)

Ambtenaren die een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100 % verworven is en die nog altijd actief zijn als ambtenaar kunnen de impact van de regularisatie van studieperiodes op het pensioenbedrag berekenen.

Lees meer

Plan zelf uw pensioen met mypension.be (05/07/2018)

Vanaf nu kunt u op mypension.be zelf uw pensioen plannen. Welke invloed heeft uw datum van voorkeur op uw toekomstige pensioenbedrag? Ontdek het op mypension.be.

Lees meer

Begin van de verzending van de fiscale fiches voor het invullen van uw belastingaangifte (07/03/2018)

Deze week begon de Federale Pensioendienst (FPD) met de verzending van de fiscale fiches. Omdat de FPD ongeveer twee miljoen brieven moet versturen, gebeurt het drukken en verzenden verspreid over enkele weken.

Lees meer

Ambtenaren kunnen vanaf nu hun pensioenraming met of zonder volledige regularisatie van de studieperioden raadplegen op mypension.be (06/03/2018)

logo mypension.bePersonen die een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100% verworven is en die nog altijd actief zijn als ambtenaar kunnen op mypension.be terecht om hun pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie te raadplegen...

Lees meer

Meer dan 1 miljoen bezoekers in 3 maanden tijd voor de nieuwe versie van mypension.be (20/02/2018)

Tussen de lancering van de nieuwe versie van mypension.be op 20/11/2017 en 19/02/2018 bezochten welgeteld 1.044.166 unieke bezoekers het online pensioendossier. Al meer dan 700.000 burgers kozen ervoor om uitsluitend elektronisch te communiceren met de pensioeninstellingen.

Lees meer

De Pensioendienst benadrukt neutrale rol als administratie (05/02/2018)

Als gevolg van verschillende artikels die in de pers verschenen zijn, en meer in het bijzonder na de verklaringen die door de FGTB gepubliceerd werden, herhaalt de Pensioendienst niet het rekencentrum te zijn van eender welke politieke of socio-culturele organisatie. De Pensioendienst herhaalt zijn rol op een correcte manier op te nemen en benadrukt zijn werk als administratie op een neutrale manier uit te voeren.

Lees meer

Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - jaargrenzen 2018 (03/01/2018)

De jaargrenzen voor cumulatie van een rust- en/of overlevingspensioen met een beroepsinkomen worden elk jaar geïndexeerd. De jaargrenzen voor 2018 zijn toegevoegd in het schematisch overzicht.

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen van toepassing vanaf 1 januari 2018 (19/12/2017)

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenrHet nieuwe barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen staat online.