Nieuws

Verzending van de fiscale fiches (29/01/2019)

De Federale Pensioendienst start de verzending van de fiscale fiches begin maart 2019.

Lees meer

Betaalkalender 2019 beschikbaar (20/12/2018)

 In de betaalkalender vindt u de betaaldatums van uw pensioen(en) voor 2019. De kalender houdt rekening met de wijzigingen in de betaaldatums naar aanleiding van de start van de unieke betaling in 2019.

Ter herinnering: de unieke betaling heeft enkel betrekking op de gepensioneerden die

  • één of meerdere ambtenarenpensioenen ontvangen in combinatie met één of meerdere pensioenen uit de andere stelsels. Zij zullen vanaf 1 januari 2019 alle pensioenen die de Pensioendienst hen uitbetaalt op hetzelfde moment ontvangen;
  • één enkel ambtenarenpensioen op het einde van de maand ontvangen. Vanaf 1 januari 2019 zal hun pensioen rond de 24e van de maand betaald worden.

Naar de betaalkalender

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen van toepassing vanaf 1 januari 2019 (14/12/2018)

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenNieuwe barema's bedrijfsvoorheffing vanaf 01/01/2019

Betaling van het pensioen van december 2018 op 31 december 2018 (12/12/2018)

 Indien uw ambtenarenpensioen betaald wordt op het einde van de maand, werd u tot op heden betaald op de laatste werkdag, met uitzondering van de maand december dat steeds werd betaald op de eerste werkdag van de maand januari.

Ingevolge de wet inzake "de unieke betaling" zal de maand december 2018 betaald worden op 31 december 2018.

Concreet betekent dit dat u uw pensioen(en) van december op 31 december ontvangt en dat het bedrag van uw pensioen(en) van januari in de loop van de maand januari zal uitbetaald worden. De Pensioendienst verzekert u dat er geen onderbreking in de uitbetaling van uw pensioen(en) zal zijn.

Lees meer

De unieke betaling: vanaf 1 januari 2019 ontvangen gepensioneerden hun pensioenen uit verschillende stelsels op hetzelfde moment (11/12/2018)

 Vanaf januari 2019 start de Pensioendienst met de unieke betaling van de pensioenen uit de 3 pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren)..

Lees meer

Met het nieuwe 1765-menu geven we u vanaf 2019 nog sneller een adequaat antwoord (07/12/2018)

1765 - gratis pensioenlijnWanneer onze contact centers op 03/01/2019 opnieuw hun deuren en telefoonlijnen openen, zult u merken dat we het keuzemenu van de 1765-Pensioenlijn vereenvoudigd hebben.

Lees meer

Voor publieke werkgevers: Verplichte registratie van niet-geëxternaliseerde aanvullende pensioenen in DB2P (05/12/2018)

Publieke pensioentoezeggingen die niet zijn geëxternaliseerd bij een pensioeninstelling en die gebruik willen blijven maken van de vrijstelling tot externalisering zoals bepaald in art. 136, § 3 IBP Wet (zoals gewijzigd door de Wet 30 maart 2018), moeten ten laatste op 31/12/2018 worden aangegeven in DB2P.

Lees meer

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (09/10/2018)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Indexverhoging ambtenarenpensioenen (24/09/2018)

Eind augustus werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen die vastgelegd was op 105,10 punten bereikt.

  • De pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand worden geïndexeerd vanaf de pensioenbetaling van 30 september 2018.
  • De pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand worden geïndexeerd vanaf de pensioenbetaling van 1 oktober 2018.

Bij een indexaanpassing wordt het brutobedrag van het pensioen met 2% verhoogd.

Nieuwe openingsuren 1765 vanaf 20 augustus

Vanaf 20 augustus kunt u de Pensioendienst op de volgende uren bellen via de gratis Pensioenlijn 1765:

  • elke werkdag vanaf 8.30 uur
  • op maandag tot 17.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tot 16.00 uur

Met deze aangepaste uren wil de Pensioendienst beter beantwoorden aan de vraag van de burger: het aantal oproepen op maandag ligt immers hoger en veel burgers contacteren de 1765 vooral 's ochtends.

De sluiting tijdens de middag blijft behouden van 12.00 tot 13.00 uur.

U kunt uw pensioendossier 24 uur op 24 online raadplegen op www.mypension.be.

Update mypension.be: Impact regularisatie studiejaren op pensioenbedrag voortaan onder "Mijn pensioen plannen" terug te vinden (01/08/2018)

Ambtenaren die een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100 % verworven is en die nog altijd actief zijn als ambtenaar kunnen de impact van de regularisatie van studieperiodes op het pensioenbedrag berekenen.

Lees meer

Plan zelf uw pensioen met mypension.be (05/07/2018)

Vanaf nu kunt u op mypension.be zelf uw pensioen plannen. Welke invloed heeft uw datum van voorkeur op uw toekomstige pensioenbedrag? Ontdek het op mypension.be.

Lees meer