Jaarverslag Pensioendienst 2016: De centralisatie van pensioenbevoegdheden zet zich verder

In 2015 werd het samensmelten van de ex-RVP en ex-PDOS voorbereid. In 2016 vond de effectieve geboorte van de Pensioendienst plaats en zette de centralisatie van pensioenbevoegdheden zich verder. Zo werd de overname van twee nieuwe bevoegdheden voorbereid:

  • De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) werd ontbonden. Daardoor is de Pensioendienst nu verantwoordelijk geworden voor:

    • de Gemeenschappelijke sociale dienst van de lokale besturen en de publieke werkgevers;
    • het beheer van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
  • De Pensioendienst heeft ook een aantal opdrachten overgenomen van HR Rail. Hij is nu bevoegd voor de toekenning, het beheer en de betaling van de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire medewerkers van de Belgische Spoorwegen.

Deze 2 nieuwe opdrachten vormen een nieuwe stap in de centralisatie van de pensioenbevoegdheden in één enkele instelling.

In ons jaarverslag krijgt u een overzicht van onze kerntaken, lopende en afgesloten projecten en statistieken.

De jaarverslagen van onze collega-instellingen vindt u hier: