Uw toekomstig pensioenbedrag? Afspraak op mypension.be!

Vanaf vandaag kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ook op mypension.be terecht voor het pensioenbedrag van hun wettelijke pensioen. De applicatie kreeg ook een nieuwe lay-out en is nu beschikbaar op mobiele toestellen.

Dankzij mypension.be kunt u uw pensioen plannen met kennis van zaken.

Als u aan uw toekomstige pensioen denkt, stelt u zich wellicht twee vragen: "wanneer kan ik gaan" en "hoeveel zal ik krijgen"?

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ook het bedrag van hun toekomstige wettelijke pensioen (eerste pijler) raadplegen op mypension.be. De 3,4 miljoen werknemers en zelfstandigen die een aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen, konden al op mypension.be zien hoeveel ze daarvoor opgebouwd hebben en hoeveel ze later zullen ontvangen.

mypension.be is klaar voor mobiele e-goverment

Voortaan bestaan er ook mogelijkheden om met een mobiel toestel aan te melden bij e-government toepassingen. Daarom hebben we beslist om de interface van mypension.be een verjongingskuur te geven. De applicatie is dus ook toegankelijk op mobiele toestellen.

Synergieën tussen de federale pensioeninstellingen en Sigedis

mypension.be is een samenwerking tussen:

  • de FPD (Federale Pensioendienst)
  • het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
  • Sigedis (de vzw Sociale Individuele gegevens – Données Individuelles Sociales)