Hervorming van de regularisatie van de studieperioden

(01-12-2017)

Sinds 1 december heeft een hervorming de wetgeving over de regularisatie van de studieperioden gewijzigd. Deze hervorming voorziet een harmonisering van de regels tussen de 3 pensioenstelsels.

U vindt alle informatie over de regularisatie van de studieperioden in het ambtenarenstelsel, en de algemene informatie voor de werknemers op www.koopuwstudiejaren.be
Van zodra de volledige werknemersreglementering gepubliceerd is in het Staatsblad worden deze pagina en de site bijgewerkt.