De Pensioendienst benadrukt neutrale rol als administratie

(05-02-2018)

Als gevolg van verschillende artikels die in de pers verschenen zijn, en meer in het bijzonder na de verklaringen die door de FGTB gepubliceerd werden, herhaalt de Pensioendienst niet het rekencentrum te zijn van eender welke politieke of socio-culturele organisatie. De Pensioendienst herhaalt zijn rol op een correcte manier op te nemen en benadrukt zijn werk als administratie op een neutrale manier uit te voeren.

Conform zijn missie die uiteengezet wordt in artikels 7 en 11 van de wet van 18 maart 2016 kunnen juridische, actuariële, statistische of budgettaire studies enkel gebeuren op vraag van de Minister of op vraag van de organen die expliciet in deze wet vermeld worden.

Artikel 9 van diezelfde wet stipuleert dat de Pensioendienst op vraag van socio-professionele organisaties of geïnteresseerde professionals statistische of actuariële pensioengegevens kan bezorgen, maar op geen enkel ogenblik levert hij gegevens aan voor specifieke politieke doeleinden of maakt hij ramingen in die zin.