Ambtenaren kunnen vanaf nu hun pensioenraming met of zonder volledige regularisatie van de studieperioden raadplegen op mypension.be

06/03/2018

Personen die:

  • een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100% verworven is;

en

  • die nog altijd actief zijn als ambtenaar;

kunnen op mypension.be terecht om hun pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie te raadplegen.

Het luik “Mijn studiejaren kopen” van mypension.be toont twee ramingen:

  • ééntje die rekening houdt met een volledige studieregularisatie van hun studieperioden (de ambtenaar regulariseert alle perioden die nog niet verworven waren);
  • ééntje zonder verdere regularisatie van de studieperioden (de ambtenaar regulariseert niets waardoor enkel de verworven perioden behouden blijven).

Dankzij die twee ramingen kan de ambtenaar de invloed van de regularisatie zien op het pensioenbedrag op de vroegst mogelijke pensioendatum en op de wettelijke pensioendatum.

Het luik "Mijn pensioen plannen" van mypension.be toont de raming met verworven perioden, zonder verdere regularisatie van de studieperioden.

Meer weten over de studieregularisatie? Surf snel naar koopuwstudiejaren.be!