Begin van de verzending van de fiscale fiches voor het invullen van uw belastingaangifte

07/03/2018

Deze week begon de Federale Pensioendienst (FPD) met de verzending van de fiscale fiches. Omdat de FPD ongeveer twee miljoen brieven moet versturen, gebeurt het drukken en verzenden verspreid over enkele weken. Eerst worden de brieven verstuurd die voor het buitenland bestemd zijn, vervolgens de fiches voor het binnenland.

Gepensioneerden die voor elektronische communicatie kozen, ontvangen een mail met de melding dat de fiche beschikbaar is in mypension.be. Bekijk de mypension-folder voor meer informatie.

De gepensioneerde kan zijn belastingaangifte op papier of via Tax-on-web indienen. Lees hier de uitgebreide uitleg in verband met de belastingaangifte en de fiscale fiche.

Als u de fiscale fiches niet ontvangen hebt, kunt u een duplicaat vragen aan ons contactcenter vanaf:

  • 2 april 2018, als u in het buitenland woont;
  • 2 mei 2018, als u in België woont.