Betaling van het pensioen van december 2018 op 31 december 2018

Indien uw ambtenarenpensioen betaald wordt op het einde van de maand, werd u tot op heden betaald op de laatste werkdag, met uitzondering van de maand december dat steeds werd betaald op de eerste werkdag van de maand januari.

Wat er verandert:

Ingevolge de wet inzake "www.uniekebetaling.be" zal de maand december 2018 betaald worden op 31 december 2018.

Concreet betekent dit dat u uw pensioen(en) van december op 31 december ontvangt en dat het bedrag van uw pensioen(en) van januari in de loop van de maand januari zal uitbetaald worden. De Pensioendienst verzekert u dat er geen onderbreking in de uitbetaling van uw pensioen(en) zal zijn.

Welke gevolgen heeft dit voor uw inkomstenbelasting?

De betaling van het pensioen van de maand december 2018 op 31 december 2018 heeft tot gevolg dat in het inkomstenjaar 2018, 13 maanden werden betaald in plaats van 12 maanden.

Om u niet te benadelen, zal de maand december 2018 afzonderlijk belast worden tegen de gemiddelde aanslagvoet van december 2017 tot november 2018.

Op de pensioenfiche 281.11 - inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019 zal het pensioen van de maand december apart worden vermeld in vak 10 "afzonderlijk belastbare achterstallen van pensioenen, renten en andere toelagen" - b) Pensioen van de maand december 2018 (Overheid).

  • In rubriek 314:
    indien u de wettelijke pensioenleeftijd in december 2018 heeft bereikt;
  • In rubriek 315:
    indien u een overlevingspensioen ontvangt;
  • In rubriek 316:
    indien u in december 2018 de wettelijke pensioenleeftijd niet hebt bereikt.