Pers

U bent journalist? Contacteer de dienst 'Communicatie':

Bent u geen journalist en wilt u de FPD contacteren dan kunt u terecht op onze contactpagina.

In de pers verschijnen regelmatig berichten over aanpassingen van de pensioenwetgeving. Het is voor het publiek niet altijd gemakkelijk om uit te maken of de wijziging op hen van toepassing is of wanneer een wijziging precies ingaat. Daarom zal de FPD voortaan aanvullende informatie verstrekken bij sommige persberichten.

Belangrijk:

Personeelsleden die bij hun oppensioenstelling nog steeds niet vastbenoemd zijn en bijgevolg in een contractueel dienstverband werken, bouwen geen pensioenrechten op in het ambtenarenstelsel maar wel in het werknemersstelsel. De hierna volgende informatie is dan ook niet voor hen bestemd tenzij het uitdrukkelijk is vermeld.