Professionals

Deze rubriek richt zich tot het professioneel middenveld.
We beogen vooral, maar niet uitsluitend, volgend publiek:

  • Personeelsdiensten van overheidsinstellingen (federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk, ...) waarvan het (vastbenoemd) personeel aanspraak maakt op een pensioen als ambtenaar
  • Vakorganisaties
  • Mutualiteiten
  • Sociale diensten