Nota's

Algemene indexnota van toepassing vanaf  
28/092018   download de nota
30/06/2017   download de nota
30/06/2016   download de nota
01/01/2013   download de nota
29/02/2012   download de nota
31/05/2011 (aanpassing drempelbedragen inhouding ziekteverzekering vanaf 01/09/2011) download de nota
31/05/2011   download de nota
29/09/2010   download de nota
29/09/2008 (nieuwe drempels ziekteverzekering vanaf 01/06/2009 + aanpassing basis minimumbedragen 01/04/2009) download de nota
29/09/2008   download de nota

versie januari 2019

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2019

versie januari 2018

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2018

versie januari 2017

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2017

versie januari 2016

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2016

versie januari 2015

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2015

versie januari 2014

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenr

download pdf

schalen van de bedrijfsvoorheffing voor gepensioneerden van toepassing vanaf 01/01/2014